skip to Main Content
تهران / میدان فردوسی / خیابان ایرانشهر / ساختمان 47 / واحد 13
لیبل قابدار عینک

لیبل قابدار عینک

استفاده از لیبل و تگ امروزه در بسیاری از فروشگاه‌ها به منظور امنیت در برابر سرقت رایج شده است. هر فروشگاه برای آنکه از لیبل و یا تگ استفاده کند باید دارای گیت فروشگاهی باشد. گیت فروشگاهی عملکرد خاص داشته و…

Read More
Back To Top