skip to Main Content
تهران / میدان فردوسی / خیابان ایرانشهر / ساختمان 47 / واحد 13
تگ RF | تگ آر اف

تگ RF | تگ آر اف

استفاده از ابزارهای مختلفی مانند تگ RF (تگ آر اف) برای جلوگیری از خروج ناخواسته‌ی کالاها از فروشگاه‌ها و به طور کلی هر نوع شئ‌ای از هر مکانی، در اغلب موارد اجتناب ناپذیر است. معمولاً یک یا حتی چند نیروی…

Read More
Back To Top